ವೆಜ್ ಪಫ್ಸ್ 4K ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪಿ Veg Puffs 4K Bakery Style Kannada Recipe Yuvik

ವೆಜ್ ಪಫ್ಸ್ 4K ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪಿ  Veg Puffs 4K Bakery Style Kannada Recipe Yuvik

ವೆಜ್ ಪಫ್ಸ್ 4K ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

My Cooking Equipment:

To buy the oven Prestige POTG 28 PCR 1500-Watt Oven Toaster Grill used in this recipe {affiliate}:
https://amzn.to/2Kot7Kj

My Gear:

The camera Sony a6300 used for shooting this recipe {affiliate}:
https://amzn.to/2QigxBs

Sony SEL5018/E 50mm f/1.8 Lens for Sony E Mount Nex Cameras (black) {affiliate}:
https://amzn.to/2C011SO

Sony SEL5018/E 50mm f/1.8 Lens for Sony E Mount Nex Cameras (silver) {affiliate}:
https://amzn.to/2zRUubp

Sony SELP1650 16-50mm Power Zoom Lens {affiliate}:
https://amzn.to/2zS7spQ

Magideal Computer USB Studio Condenser PC Microphone with Stand {affiliate}:
https://amzn.to/2QkhMBb

Digitek LED-D204 Professional Photo Video Light Led D-204 DSLR Camera Mount (Black) {affiliate}:
https://amzn.to/2QnIkl7

#Puffs #VegPuffs #PuffPastry

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Baking Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Great Tips

Advertise Here

Healthy Baking

Great Tips

Advertise Here